Skip to Main Content

Pieni opas kirjoittamiseen

Kyky hyödyntää tekoälyä on monissa ammateissa tärkeä taito ja tulevaisuudessa vielä tärkeämpi. Humak kannustaa opiskelijoitaan hyödyntämään tekoälyn mahdollisuuksia jo opintojensa aikana. 

Tekoälyltä voi pyytää kommentteja oppimistehtävien ideointiin. Tekoäly saattaa myös ehdottaa käyttökelpoisia innovatiivisia, luovia ja osallistavia tapoja oppimistehtävien sisältöjen tuottamiseen. 

Se voi auttaa laatimaan kuvia ja kaavioita sekä eri muotoisia esityksiä ja tiivistelmiä annetuista teemoista. Tietoperustaa rakennettaessa tekoäly saattaa ehdottaa relevantteja lähteitä. Tekoäly voi auttaa myös esimerkiksi oikeakielisyyden tarkistamisessa, asioiden syntetisoinnissa ja jäsentelyssä.  

Tekoälyä on luvallista hyödyntää esimerkiksi ideoiden testaamisessa ja kehittelyssä sekä sisällöllisenä kommentointiapuna. Älä syötä tekoälysovelluksiin kenenkään henkilötietoja ja perehdy sovellusten käyttöehtoihin. Parhaimmillaan tekoäly on mainio keskustelukumppani ja vuovaikutukseen kykenevä työtoveri. Tekoälyn tuottamia aineistoja kannattaa vain hyvin harvoin, jos koskaan, kopioida sellaisenaan omiin oppimistehtäviin.  

Tekoälyn hyödyntäminen oppimistehtävissä ilmaistaan läpinäkyvästi. Opiskelijan tulee kirjoittaa palauttamiensa oppimistehtävien yhteyteen kuvaus siitä, mitä tekoälysovelluksia hyödynnettiin ja miten.

Kuvauksen tulee olla riittävän yksityiskohtainen, jotta lukija saa käsityksen tekoälyn osuudesta työn eri vaiheissa.

Humak ei suosittele, että oppimistehtävien yhteyteen jätetään suoria lainauksia tekoälyn tuottamasta aineistosta. Mikäli näin kuitenkin toimitaan, viittaus merkitään Humakin lähdeviiteoppaan mukaisesti.  

Tämä ohjeistus pohjautuu ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston Arenen suosituksiin. Ohjetta saatetaan päivittää nopeasti teknisen kehityksen myötä ja korkeakoulujen yhteisten linjausten muuttuessa.