Skip to Main Content

Pieni opas kirjoittamiseen

Pilvipalvelut yhteisöllisessä kirjoittamisessa

Nykyiset teknologiset välineet antavat mahdollisuuden reaaliaikaiseen yhdessä kirjoittamiseen ja tiedon jakamiseen, vaikka eri puolilla maailmaa. Yhdessä kirjoittaminen ei tarkoita, että kirjoittajien täytyy istua vierekkäin saman tietokoneen ääressä. Vuorovaikutukseen ei enää vaadita toisen läsnäoloa samassa tilassa. Toisaalta verkkoon tuotetaan paljon erilaisia tekstejä yhdessä. Esimerkiksi erilaisia wikejä tai muita verkkoalustoja voidaan käyttää paitsi opiskelussa myös esim. tutkimusten, hankkeiden ja työryhmien työskentelyssä. Kirjoittaminen ja lukeminen on virtuaaliaikana ehkä yhteisöllisempää kuin koskaan aikaisemmin. 

Yhteiskirjoittaminen onnistuu hyvin esimerkiksi pilvipalveluiden avulla. Näitä ovat esimerkiksi Office365-paketin OneDrive ja Gmailin Drive. Samaan aikaan kirjoittajat voivat olla reaaliaikaisesti yhteydessä toisiinsa ja keskustella.

Molempien alustojen käyttäminen on periaatteeltaan samanlainen. Voit luoda omia kansiota ja tiedostoja, joihin voit antaa erilaisia oikeuksia muille (luku- ja muokkausoikeudet). Tiedostoja voi jakaa sähköpostilla tai linkkeinä. Tiedostoissa voi käyttää kommentointia eri tavoin. OneDrivessä on mahdollista muokata tekstiä suoraan, tarkistaa tekstiä lisäämällä kommentteja ja ehdottomalla muutoksia. Lisäksi on mahdollista pelkästään tarkastella tiedostoa tekemättä muutoksia.

Kannattaa opetella käyttämään pilvipalveluita opinnoissa, sillä ne mahdollistavat monenlaisia työskentelytapoja. Pilvipalvelut voivat tehostaa työn tekemistä ja kirjoittamista. Jos tekstiä lähettää liitetiedostona on vaarana, että eri versiot menevät sekaisin. Pidempikestoisissa kirjoitustehtävissä kuten opinnäytetyössä voi olla hyödyllistä luoda omia kansioita esimerkiksi eri osioiden tietoperustalle, aineistolle tai menetelmäosuuksille.

Muistathan, että Outlook365 OneDrivessä ei ole kuitenkaan käytössä kaikki samat työkalut kuin Wordissä. Tämä tarkoittaa, että Wordin työpöytäversiosta löytyy enemmän työkaluja kuin pilvipalvelussa. Tämän vuoksi esimerkiksi erilaiset mallipohjat eivät toimi pilvipalvelussa, vaan niiden asettelut saattavat muuttua. Kannattaakin siis aina tehdä lopullinen työ valmiiksi työpöytäversiossa. 

Yksi vaihtoehto on, että varsinainen teksti kirjoitetaan valmiiksi pilvipalvelussa. Tämän jälkeen teksti kopioidaan mallipohjalle ja lopulliset viimeistelyt tehdään tietokoneen työpöydällä. Näin esimerkiksi mallipohjan sisällysluettelo ja lähdeluettelo saadaan toimimaan oikein ja asettelut ovat automaattisesti ohjeiden mukaiset. Valmiin työn voi aina vielä ladata pilvipalveluun, jossa se on tallessa ja nopeasti saatavilla tarvittaessa.

Useimmilla opintojaksoilla oppimistehtävien palautus pyydetään siten, että sinun tulee jakaa tuotoksesi pilvipalvelussa ja tuoda linkki esim. Opens keskustelualueelle. Katso tästä Humakin ohjeet oppimateriaalien ja oppimistehtävien julkaisuun ja jakamiseen.