Skip to Main Content

Pieni opas kirjoittamiseen

Lumihiutale

Lumihiutalemenetelmä sopii niin lyhyempien tekstien kuin pidempien tekstien kuten opinnäytetyön kirjoittamiseen. Menetelmää voi käyttää kirjoittamisen eri vaiheissa eli voit kokeilla tätä aloitusvaiheeseen tai lähdeaineistosta kirjoittamisen tukena. Ideana on, että tekstisi lavenee vähitellen yhdestä lauseesta vaiheittain kokonaiseksi tekstiksi. Lumihiutaleessa kasvatat pienen alun vaiheiden kautta laajemmaksi. Menetelmästä on erilaisia kuvauksia.

Tässä ohjeessa on hyödynnetty Svinhufvudin (2010) ja Vilkan (2020) esittämiä periaatteita ja sovelluksia:

Muotoile tekstisi (esimerkiksi esseen) aihe 3-4 sanalla. Pyri kirjoittamaan aiheestasi ydinsanoilla. 

Vastaa sen jälkeen yhdellä virkkeellä jokaiseen seuraavista kysymyksistä. 

  1. Mihin etsin tekstilläni vastausta?
  2. Millaisesta henkilökohtaisesta näkökulmasta lähestyn aihetta?
  3. Kenen auktoriteetin ajattelulla haluan haastaa näkökulmani? 

Tämän jälkeen lähde laventamaan jokaista kirjoittamaasi virkettä 3-4 lauseella. 

Pidä tämän jälkeen viiden minuutin tauko. 

Jatka nyt laventamista edelleen. Laajenna jokainen 3-5 virkkeen kokonaisuus kappaleeksi. 

Pidä noin viiden minuutin tauko. 

Laajenna nyt joka kappaletta yhdellä uudella kappaleella. Nyt sinulla on jokaiseen kysymykseen ainakin kaksi kappaletta tekstiä.

Yksinkertaistetun minilumihiutaleen voit tehdä, kun kirjoitat vain yhden kysymyksen. Tämä sopii hyvin ideointivaiheeseen.

Esimerkiksi esseen aiheen voisi muotoilla kysymykseksi:

Miten yleisiä työelämätaitoja voi kehittää erilaisissa oppimisympäristöissä?

Viisi virkettä: 

Esseeni tavoitteena on tuoda esille, miten erilaisissa oppimisympäristöissä voi kehittää yleisiä työelämätaitoja. Ammattikorkeakoulussa opiskelu tarjoavat erilaisia oppimisympäristöjä. Näitä ovat esimerkiksi lähiopiskelu, työelämälähtöiset ympäristöt, harjoittelut, verkko-opiskelu sekä kansainvälinen toimintaympäristö. Vaikka esimerkiksi kaikilla harjoitteluilla on erilliset tavoitteensa, voi jokainen harjoittelu tarjota mahdollisuuden erilaisten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Verkko-opiskelu puolestaan edellyttää, että pystyn tekemään verkkovälitteistä yhteistyötä toisella paikkakunnalla olevan opiskelijan kanssa. 

Tästä voisin lähteä laventamaan ydinsanojen avulla tekstiäni. Seuraavaksi voisin vaikka kirjoittaa, mitä yleisillä työelämätaidoilla tarkoitetaan ja kirjoittaa siitä viisi virkettä. Tämän jälkeen voisin kuvata jokaisen oppimisympäristön kirjoittamalla jokaisesta viisi virkettä ja sitten laventaa niitä. Näin etenemällä olen saanut yli liuskan luonnostekstiä valmiiksi. 

Tämän jälkeen voisin omaan luonnostekstiini yhdistää lukemaani tietoa esimerkiksi erilaisista työelämätaitojen ja oppimisympäristöjen määrittelyistä ja käsitteistä. Näiden pohjalta voisin yhdistellä, vertailla ja soveltaa havaintojani tai kokemuksiani niihin sekä esittää kysymyksiä.