Skip to Main Content

Pieni opas kirjoittamiseen

Kielen- ja tekstinhuolto

Asiatyylinen teksti noudattaa suomen kielen yleiskielen eli kirjakielen kielinormeja. Kielenhuolto ylläpitää ymmärrettävän ja yhteisen yleiskielen normeja. On tärkeää, että meillä on käytössä kaikille yhteinen yleiskieli. Jos jokainen kirjoittaisi mitä tahansa tekstejä miten huvittaa, vaikeutuisi arkinen asioiden hoitaminen ja kommunikoiminen huomattavasti. Arkinen kielenkäyttö vaihtelee niin puhutuissa kuin kirjoitetuissa teksteissä ja se on muodoltaan vapaampaa kuin yleiskieli. Jokainen meistä käyttää päivänsä aikana monella eri tavalla kirjoitettua ja puhuttua suomen kieltä. Yleiskielen normeja jokainen meistä on opetellut peruskoulusta saakka. Jo pienet koululaiset harjoittelevat esimerkiksi ison ja pienen alkukirjaimen käyttämistä ja sanojen kirjoittamista yhteen ja erikseen. 

Kielenhuollolla tarkoitetaan oikeinkirjoituksen, taivutuksen, sanaston, rakenteiden ja nimistön huoltoa, kokonaisten tekstien huoltoa sekä kielipolitiikkaa eli kielen aseman huoltoa. Suomessa kielenhuollon suosituksia antaa Suomen kielen lautakunta (Kotimaisten kielten keskus 2020). Suositukset voivat koskea esimerkiksi välimerkkien käyttämistä, nimien kirjoittamista tai sanastoa. Suositukset kohdistuvat yleiskieleen, eivät puhuttuun kieleen. Kielenhuollon suositukset muuttuvat ajan mukana. Hyvä esimerkki on vuonna 2014 annettu suositus, jonka mukaan alkaa tehdä ja alkaa tekemään ovat molemmat yleiskielessä hyväksyttäviä muotoja. Uusi suositus toi esille, kuinka tunteellisesti ja jopa intohimoisesti suhtaudumme kieleen. Joidenkin mielestä uusi suositus oli merkki rappiosta, ja osa otti suosituksen mielihyvin vastaan. 

Kotuksen sivut kannattaa ottaa seurantaan, jos suomen kieli ja siihen liittyvät ilmiöt kiinnostavat. Sivuilta löytyy ajankohtaisia tekstejä esimerkiksi sanastosta, kielen muutoksista ja monesta muusta asiasta. Kotus löytyy Twitteristä @Kotus_tiedotus 

Käytä kielenhuollon ja tekstinhuollon apuvälineitä! 

Kielenhuolto on osa asiatyylistä kirjoittamista. Kielioppi- ja näppäilyvirheitä täynnä olevaa tekstiä on hankala lukea ja se antaa huolimattoman vaikutelman. Joissakin tekstilajeissa kielenhuollolla saattaa olla ratkaiseva rooli lukijan vakuuttamisessa. Monet rekrytoijat esimerkiksi siirtävät heti ei-pinoon työ- ja harjoitteluhakemukset, joissa on useita kielioppivirheitä. On ristiriitaista vakuuttaa olevansa huolellinen, jos ei ole vaivautunut korjaamaan omaa tekstiään. Kielioppivirheitä täynnä oleva tiedote tai mainos tapahtumasta puolestaan saa lukijan helposti sivuuttamaan koko tekstin.  

On tärkeää, että opintojen aikana opit tarkistamaan oman tekstisi sekä käyttämään erilaisia kielen- ja tekstinhuollon apuvälineitä. Mikä parasta, monet näistä apuvälineistä ovat maksuttomia ja kaikkien saatavilla!  

Office365: kieliasun tarkistaminen

Moni on tottunut käyttämään Office365-ohjelmassa olevaa kieliasun tarkistamista tai oikolukua. Tämä tarkistusohjelma onkin kätevä, sillä se poimii esimerkiksi monet alkukirjaimeen, pilkutukseen ja yhdyssanoihin sekä subjektin ja predikaatin kongruenssiin liittyvät virheet. Ohjelmalla saa nopeasti korjattua näppäilyvirheet. Ohjelma ei kuitenkaan tunnista kaikkia virheitä, joten tarkista aina tekstisi myös itse. Ohjelmassa voi tehdä omia valintoja, jotka vaikuttavat siihen, mitä ohjelma tarkistaa. 

Ohjeita kieliasun tarkistamisen löydät Microsoft Officen sivuilta. 

Kielitoimiston ohjepankki 

Kielitoimison ohjepankki on sähköinen hakupalvelu, joka sisältää ohjeet suomen kielen sanastosta, oikeinkirjoituksesta sekä muoto- ja lauserakenteesta. 

Ohjepankin ohjeet on luokiteltu aihepiireittäin. Ohjepankista saat heti tarkistettua esimerkiksi välimerkkien käytön, nimien oikeinkirjoituksen, yhdyssanojen oikeinkirjoituksen, ison ja pienen alkukirjaimen käytön ja passiivin käyttämisen. 

Kielitoimiston sanakirja on suomen kielen yleiskielen sanakirja  

Sanakirjoja voit käyttää eri tavoin tekstin kirjoittamisessa ja tekstin tarkistamisessa. Sanakirjaa voi käyttää esimerkiksi sanan tyylin, oikeinkirjoituksen ja taivutuksen tarkistamiseen. Kielitoimiston sanakirjoja on kaksi:

 • Vuonna 2018 ilmestynyt sanakirja sisältää yli 100 000 sanaa. Sanakirja antaa lisäksi tiedon sanojen taivutuksesta ja tyylistä.  
 • Vuonna 2020 ilmestynyt sanakirja on sanakirjan päivitetty versio, joka mukautuu näytön kokoon. Tässä sanakirjassa voi tehdä hakuja vain hakusanoja. Muut ominaisuudet päivittyvät myöhemmin.  

Esimerkki: miten kirjoitetaan sana eteenpäin? Yhteen vain erikseen? 

Hakutulos vuoden 2018 sanakirjasta kertoo, että sanan voi kirjoittaa joko yhteen tai erikseen (nuolet molempiin suuntiin. Lisäksi saan tietoa sanan käyttöyhteyksistä.  

eteenpäin (myös ←→) 

 1. etusuuntaan. Nojata eteenpäin. Voltti eteenpäin. Eteenpäin suunnattu katse.  
 2. toiminnan jatkumisesta, edistymisestä, kehittymisestä. Hangessa oli vaikea päästä eteenpäin. Lue eteenpäin! Päästä eteenpäin [= menestyä] urallaan. 
  Eteenpäin pyrkivä mies. Viedä asiaa eteenpäin 
  edistää. Tekniikka on mennyt huimasti eteenpäin  edistynyt. 
 3. ajasta. Pitkäksi aikaa eteenpäin tulevaisuuteen. Nyt ja eteenkinpäin  vastakin.  
 4. lähtien, alkaen, asti, saakka. 
 5. paikasta. Täältä eteenpäin maaperä on suota.  
 6. ajasta. Viidennestä ikävuodesta eteenpäin.  

Muita hyödyllisiä apuvälineitä voit löytää esimerkiksi täältä: