Skip to Main Content

Pieni opas kirjoittamiseen

Yhteisöllinen kirjoittaminen

Yhdessä kirjoittamista, yhteisöllistä kirjoittamista vai yhteistoiminallista kirjoittamista? Näillä käsitteillä on jotakin yhteistä: kaikissa on kyse kirjoittamisesta, joka ei tapahdu yksin. Käsitteisiin on olemassa erilaisia näkökulmia, mutta keskeisintä on toisen tai toisten läsnäolo jollakin tavalla. Yhteiskirjoittaminen on sellaista kahden tai useamman kirjoittajan yhteistoiminnallista työskentelyä, jonka tavoitteena on yhteisen tekstin tuottaminen. Tällöin on kyse varsinaisesta yhdessä kirjoittamisesta. Aina ei kuitenkaan ole kyse yhteistekijyydestä ja yhteisen tekstin tuottamisesta.

Kirjoittamisessa voi hyödyntää eri tavoin toisen tai toisten tukea. Toista voi tukea eri tavalla: antaa palautetta, kehittää ideoita yhdessä, muokata tekstiä ja keskustella teksteistä. Kirjoittamisen ongelmista tai haasteista keskusteleminen voi sekin olla osa kirjoittamisprosessia.

Joidenkin mukaan kirjoittamisessa on aina jollakin tavalla kyse yhdessä kirjoittamisesta, sillä kirjoittaminen on kommunikointia muiden kanssa. Tekstillähän on aina jokin tavoite ja lukija.

Yhteisessä kirjoittamisessa vaaditaan yhteisiä pelisääntöjä. On hyvä sopia aluksi alusta, jolle kirjoitetaan, tehdä sekä päättää aikataulu. Parhaimmillaan yhdessä teksti on jotakin sellaista, jota kukaan ei ole yksin voinut luoda. Yhteiskirjoittamisessa oppii myös toisilta ja voi saada uusia työvälineitä. Yhteisölliseltä kirjoittajalta vaaditaan kykyä rakentaa yhteistä tekstiä ja työskennellä toisten kanssa. 

Monia työelämän tekstejä voidaan luonnehtia yhteisöllisiksi. Organisaatioiden kehityssuunnitelmia, strategioita ja esitteitä ideoidaan yhdessä ja raportteja sekä lausuntoja kommentoidaan. 

Opintojen aikana saatat kirjoittaa yhdessä toisen kanssa esimerkiksi projektiraportin tai tehdä yhteisen oppimistehtävän. Myös opinnäytetyöllä voi olla kaksi kirjoittajaa. Yhdessä kirjoitetut artikkelit ovat osa akateemista kirjoittamista. Tästä syystä on perusteltua harjoitella myös yhteisöllistä kirjoittamista. 

Vuorovaikutukseen ei enää vaadita toisen läsnäoloa samassa tilassa. Toisaalta verkkoon tuotetaan paljon erilaisia tekstejä yhdessä. Esimerkiksi erilaisia wikejä tai muita verkkoalustoja voidaan käyttää paitsi opiskelussa myös esim. tutkimusten, hankkeiden ja työryhmien työskentelyssä. Kirjoittaminen ja lukeminen on virtuaaliaikana ehkä yhteisöllisempää kuin koskaan aikaisemmin. 

Yhteisöllistä kirjoittamista on erilaista. Koko kirjoittamisprosessin voit tehdä yhdessä, jolloin kaikki lukevat, keskustelevat ja kirjoittavat. Kirjoittajat voivat myös kirjoittaa omat luonnostekstit, jotka liitetään yhteen sen jälkeen, kun niitä on kommentoitu ja muokattu. Yksi vaihtoehto on, että kirjoittajat tekevät ensin työnjaon, jonka mukaan jokainen kirjoittaa oman osansa. Tämän jälkeen tekstit yhdistetään joko yhdessä tai siten, että yksi kirjoittajista tekee tämän.  Yhteisöllinen kirjoittaminen toteutuu silloinkin, kun kirjoittamisprosessilla on johtaja, joka kommentoi ja vetää prosessia. 

Yhteisöllisessä kirjoittamisessa lopullisen tekstin pitäisi olla aina yhtenäinen ja ehkä kokonaisuus. Ennen yhteisöllistä kirjoittamista on tärkeä sopia aikataulusta, työnjaosta ja palautteesta. Prosessimainen kirjoittaminen sopii yhteisölliseen kirjoittamiseen. Jos tekstiä kirjoitetaan esimerkiksi johonkin julkaisuun, on hyvä etukäteen selvittää esimerkiksi tekstin ulkoasua, lähdeviittauksia ja otsikointia koskevat ohjeet.