Skip to Main Content

Pieni opas kirjoittamiseen

Kirjoittaminen prosessina

Kirjoittaminen on harvoin suoraviivaista etenemisestä alusta loppuun. Kirjoittaminen on ennen kaikkea ajattelemista ja se vaatii aikaa. Kirjoittaminen on vaiheittain etenevä prosessi. Kun tunnet oman kirjoitustyylisi, osaat ennakoida ja varautua moniin asioihin.

Kirjailija ja kirjoittamisen opettaja Taija Tuominen jakaa kirjoittajatyypit keksijöihin ja suunnittelijoihin. Keksijä kirjoittaa tekstiä suunnittelemattomasti ja inspiraatioon luottaen. Kun inspiraatio on ohi, ei keksijällä riitä enää voimia tekstin loppuun saattamiseen. Suunnittelija puolestaan ei saa varsinaista kirjoittamista alkuun etsiessään ja lukiessaan erilaisia lähteitä.

Kirjoittajatyyppejä on käytännössä enemmän, on vetkuttelijoita ja täydellisyyden tavoittelijoita. Kirjoittamisen ja lukemisen nopeudet vaihtelevat, ja jokaisen kirjoittajan taustat kirjoittamiseen vaihtelevat. Jotkut sanovat, että voivat kirjoittaa vain inspiraation vallassa tai palautuspäivän kynnyksellä. Tällaiset uskomukset johtavat kuitenkin harvoin haluttuun tulokseen.

Osa kirjoittajista on suunnitelmallisia ja on ehkä kirjoittanutkin prosessimaisesti, vaikkei ole tiedostanut sitä. Monet ryhtyvät luonnostelemaan automaattisesti tekstiä esimerkiksi kirjoittamalla hajanaisia ajatuksia muistiin. Jotkut kirjoittajat lähtevät liikkeelle lukemisesta ja kirjoittavat lukemastaan muistiinpanoja. Nämä molemmat ovat osa prosessikirjoittamista. Osasta kirjoittajia prosessimainen kirjoittaminen saattaa tuntua työläältä, koska tekstin muokkaaminen saattaa tuntua turhauttavalta. Varmaa on, että useimmille korkeakouluopinnot tuovat kirjoittamiselle uusia vaatimuksia. Tämän vuoksi kannattaa käyttää aikaa siihen, että tunnistaa oman kirjoittamistyylinsä.

Akateemisia tekstejä ei pysty kirjoittamaan yhdeltä istumalta ja tekstien täydentäminen jälkikäteen vie sekin aikaa. Siksi kannattaa heti alusta saakka orientoitua kirjoittamaan tekstit ohjeiden mukaan. Pääsääntöisesti tekstit ja oppimistehtävät, joita ei ole kirjoitettu ohjeiden mukaan, tulevat aina täydennettäväksi. Tällöin joudut siis joka tapauksessa käyttämään aikaa tekstin kirjoittamiseen ja muokkaamiseen. On suositeltavaa käyttää alussa aikaa tekstin suunnitteluun ja kirjoittamiseen. 

Kirjoittamisessa on useita vaiheita.  Aivan aluksi kannattaa miettiä seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä kirjoitan?
  • Kenelle kirjoitan?
  • Mikä on keskeinen ajatus, jonka haluan lukijan ymmärtävän?
  • Miksi haluan kirjoittaa juuri tämän ajatuksen asiasta?
  • Mikä on näkökulmani?
  • Mitkä ovat keskeiset lähteeni?
  • Milloin tekstin pitää olla valmis?
  • Milloin luen ja kirjotan, jotta saan tekstini valmiiksi määräaikaan mennessä? (Vilkka 2020, 127.)

Prosessikirjoittamisesta löytyy erilaisia kuvauksia. Seuraava prosessikirjoittamisen kuvaus ja kuvio perustuu Viskarin (2009), Kniivilä, Lindblom-Ylänteen ja Mäntysen (2007) sekä Vilkan (2015) teksteihin (Vilkka 2020, 126–127.) 

undefined