Skip to Main Content

Pieni opas kirjoittamiseen

Ohjeellinen sivumäärä kirjallisille tehtäville

Lähtökohtana kaikissa osaamisen osoittamisen tavoissa on opiskelijan oppiminen ja opintojaksokohtaisten tavoitteiden saavuttaminen. Osaamista voi osoittaa monella tapaa - kirjalliset tekstit ovat vain yksi tapa. Osassa opintojaksoja saattaa olla kuvattuna vaihtoehtoinen tapa osaamisen osoittamiselle. 

Kirjallisten tehtävien sivumäärien sijaan kannattaa ensimmäiseksi pohtia oppimistehtävän tavoitteita: miten pystyt osoittamaan osaamisesi tehtävänannon mukaisesti?  Millaisia ohjeita annetaan ja mikä on tehtävän tavoite.

Ammattikorkeakouluissa käytetään opintopisteiden kuormittavuuden mitoittamiseen kaavaa 1 op = n. 27 h. Kuormittavuuteen vaikuttavat muuan muassa opintojakson sisältö, käytettävä kirjallisuus ja kieli.

Yleisohje kirjallisten suoritusten sivumäärästä

  • Sivumäärät tarkoittavat aina varsinaista tekstiosuutta, jonka lisäksi ovat kansisivu, lähdeluettelo ja mahdolliset liitteet
  • Sivumäärä on 3 - 4 sivua / opintopiste kaikissa kirjallisissa suoritusmuodoissa (ks. kirjallisten tehtävien mallipohja). Huom. tarkista aina oppimistehtäväkohtainen suoritusohje opintojakson oppimisympäristöstä.
  • Mikäli tarvitset tarkempia ohjeita annetun tehtävän tekemiseen, ota yhteys opintojaksosta vastaavaan lehtoriin. 
  • Kun käytät mallisivuja, muista tehdä viimeistely työpöydällä. Jos kirjoitat tekstiä esimerkiksi Outlookin wordin selainversiossa, kaikki asettelut eivät toimi normaalisti. Tämän vuoksi lopullinen teksti kannattaa muotoilla lopuksi työpöytäversiossa.