Skip to Main Content

Pieni opas kirjoittamiseen

Portfolio

Portfolio on kokoelma osaamisestasi ja toimii asiantuntemuksen ja ammatillisen kehittymisen esittämisen välineenä. 

Portfoliolla ei ole yhtä tiettyä muotoa, vaan kukin rakentaa siitä omaa ammatillista uraansa sopivimmalla tavalla palvelevan kokonaisuuden. Työnhaussa portfolio täydentää CV:tä ja työhakemusta kertomalla tarkemmin tekemistäsi asioista. Portfolio toimii ”käyntikorttinasi”, kun haet työtä tai luot muutoin omaa työpaikkaasi. Portfoliota laatiessa, pohdi erityisesti, millä tavalla voit erottautua muista työnhakijoista osaamisellasi?  

Portfolio kannattaa tehdä sähköisesti, jolloin se voi koostua teksteistä, kuvista, videoista, animaatioista ja esityksistä ja näiden kaikkien yhdistelmistä. Kun teet portfolion sähköisesti, voit valita kelle tiedot näkyvät ja milloin jne. Voit laittaa osan portfoliostasi nähtäville ja pitää osan salassa. Se täydentyy koko opintojesi aikana ja voit opintojen edetessä lisätä sinne uusia asioita ja tarvittaessa poistaa vanhaa. Voit käyttää portfoliota myös oman oppimisesi osoittamiseen opintojaksojen ohjeistuksen puitteissa. Portfolio ei ole koskaan valmis tai täydellinen, joten sellaista ei kannata tavoitella.  

Kun teet opintojasi, ajattele, että mahdolliset oppimistehtävät, harjoittelut ja projektit kannattaa tehdä niin hyvin, että saat jokaisesta merkittävästä työstä aineistoa, jonka kehtaat tarvittaessa esitellä muille! Tulet laatimaan portfolion osana Ammatillinen kehittyminen 5 op -opintojaksoa, jos olet AMK-tutkinto-opiskelija. Portfoliota tullaan käyttämään ko. opintojakson nimen mukaisesti ammatillisen kehittymisesi seurannassa. Kirjaa portfolioon myös kansainvälisyys (KV)-opinnot ja -osaamisesi. AMK-tutkintoon kuuluu 30 op KV-opintoja, jotka yleensä ovat osana muuta opetusta. Mm. kansainväliset materiaalit, aineistot ja tapahtumat kerryttävät KV-pisteitä, samoin kuin vaihdot ja vierailut jne. Tee suunnitelma KV-osaamisen kertymisestä ja keskustele siitä oman HEKS-valmentajasi kanssa ensimmäisessä valmennustapaamisessa.  

Muista, että hyvä portfolio on persoonallinen: Kerro kuka olet, missä olet hyvä, mistä pidät ja mitä haluat tehdä! 

Minne portfolio kannattaa luoda?

Luo itsellesi sähköinen portfolio sinua parhaiten palvelevalle alustalle. Huomaa, että kiinnostuksen kohteistasi, koulutuksestasi tai tulevaisuuden suuntautuneisuudestasi johtuen valintasi alustaksi voi olla erilainen kuin muilla. Jos luot sähköisen portfolion ensimmäistä kertaa, siellä ei vielä ole mitään esiteltävää. Mikäli sinulla jo on asioita, joita voit/haluat portfolioosi tallentaa, lisää ne sinne. Jos sinusta tuntuu, ettet ole vielä ehtinyt tehdä mitään ammatillisesti merkittävää, lisää sinne lyhyt tarina elämäsi tähänastisesta kohokohdasta: kerro portfoliossasi asiasta, josta olet ylpeä, tilanteesta jossa olet toiminut oikein, tms.  

Alla on lista erilaisista alustoista. Tämä lista ei ole kattava eikä ohjaava, vaan voit valita alustan vapaasti myös listan ulkopuolelta. Huomaa, että jokaisella alustalla on hyvät ja huonot puolensa eivätkä ne kaikki sovi jokaiseen tarpeeseen. Käytä aikaa ja pohdintaa ennen kuin valitset käyttämäsi alustan. Osa palveluista on maksuttomia, osa maksullisia. Mikäli sinulla on oma yritys tms., on sen verkkosivut kelvollinen alusta myös portfoliolle.  

Suosittuja alustoja sähköiselle portfoliolle