Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Humakissa

Humakin Avoimen TKI-toiminnan periaatteet

Fairdata-palvelut

Kansallinen Fairdata-palvelukokonaisuus koostuu palveluista jotka tukevat aineistojen löydettävyyttä, säilyttämistä ja hallintaa.
 

 • Fairdata-palvelu koostuu seuraavista:
  • tutkimusdatan käsittely- ja säilytyspalvelu IDA
  • tutkimusaineistojen hakupalvelu Etsin
  • tutkimusaineistojen kuvailutyökalu Qvain 
  • pitkäaikaissäilytyksen palvelu Fairdata PAS
  • avointen aineistojen julkaisualusta AVAA

 

 • Palvelu toteuttaa Fairdata-periaatteita, joiden mukaan tutkimusaineiston tulee olla löydettävissä, saatavissa, yhteentoimivaa ja uudellenkäytettävää.

 

 

IDA - tutkimusaineistojen säiltyspalvelu

Tutkimusdatan säilytyspalvelu IDA - hyödynnä ilmaista tallennustilaa hankkeesi tarpeisiin

 • soveltuu tutkimusvaiheen aikaiseen datan tallettamiseen
 • IDAssa itsessään ei voi käsitellä dataa vaan muuttuneet tiedot pitää tallentaa sinne uudelleen
 • datan jakamiseen käyttäjäryhmän kesken
 • datan säilyttämiseen muuttumattomassa tilassa
 • sekä datan julkaisuun kuvailtuna tutkimusaineistona.

Data, jonka käyttäjä on merkinnyt säilytettäväksi muuttumattomassa tilassa eli jäädyttänyt IDAssa, voidaan kuvailla Qvain-palvelussa. Qvaimella julkaistu aineisto saa pysyvän tunnisteen ja kuvailusivun. Näin aineisto on löydettävissä  Etsin-hakupalvelusta. Julkaistun tutkimusaineiston tiedostot voidaan asettaa muiden ladattavaksi avoimesti tai käyttöluvalla tai aineistosta voidaan julkaista vain kuvailutieto eli metadata.

Ohjeet IDA-säilytystilan hakemiseen
 

 

IDAn käyttöohjeet 1/2

IDAn käyttöohjeet 2/2