Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Humakissa

Humakin Avoimen TKI-toiminnan periaatteet

Laadi hankkeelle aineistonhallintasuunnitelma

Humakin TKI-toiminnassa aineistonhallintasuunnitelma laaditaan tutkimukselliselle aineistolle, jota kerätään selvitys- tai tutkimuskäyttömielessä. 

Aineistonhallintasuunnitelmaa voidaan hyödyntää rahoituksen hakemisessa ja tki-hankkeen eri vaiheissa. Aineistonhallintakäytäntöjen tulisi perustua ns. FAIR-periaatteisiin, joiden mukaisesti aineiston tulee olla löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleen käytettävissä (Re-usable). 

MILLOIN

 • Jos rahoittaja vaatii, suunnitelma tehdään jo hakuvaiheessa (mm. Suomen akatemia, Business Finland, Horizon 2020).
 • Jos suunnitelmaa ei vaadita hakuvaiheessa, se tehdään sitten,  kun hanke on saanut rahoituspäätöksen.
 • Aineistonhallintasuunnitelmaa voi täydentää tai muokata hankkeen aikana.

MITEN

 • Aineistonhallintasuunnitelma suositellaan tehtäväksi DMPTuuli-työkalulla (lisäohjeita alla). Työkalu ohjaa aineistonhallintasuunnitelman tekemisessä.
 • Aineistonhallintasuunnitelma voidaan tehdä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 
 • Aineistonhallintasuunnitelma tallennetaan  Reportroniciin hankkeen kansioon. 

Aineistohallinnan suunnitelman tekeminen DMPTuulilla

DMPTuuli -työkalun avulla voi luoda aineistonhallintasuunnitelman ohjatusti. DMP Tuulin mallilomakkeiden sisältämät kysymykset ohjaavat kiinnittämään huomiota aineistojen hallintaan hankkeen elinkaaren eri vaiheissa.

Kysymykset jakaantuvat seuraaviin teemoihin:

 • Aineiston yleiskuvaus
 • Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen  
 • Dokumentointi ja metatiedotDMPTuuli
 • Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana
 • Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä
 • Aineistonhallintaa koskevat vastuut ja resurssit

 

DMPTuulin käyttöliittymä ja ohjeet ovat englanniksi täällä. Suomenkieliset ohjeet saatavissa erillisenä: katso liite alla.  

Oman aineistonhallintasuunnitelman tekeminen DMP Tuulissa:

 • Luo DMPTuuli-palveluun oma tili. 
 • Humakilla ei ole omia aineistonhallintasuunnitelmapohjia DMP Tuulissa, mutta palvelun yhteisissä pohjissa valmiina pohjia eri rahoittajille (esim. TEKES & Horizon 2020). 
 • DMPTuulin julkisilla sivuilla näkee ilman kirjautumista osan mallipohjista ja esimerkkisuunnitelmia 
 • Valitse "Create a new plan". Sen jälkeen Kirjoita projektin nimi, Valitse organisaatiosi ja valitse rahoittaja. Jos rahoittaja ei ole listattuna, valitse kohta "No funder associated with this plan or my funder is not listed" ja saat mallipohjaksi oletuspohjan.
 • Vastaa pohjan kysymyksiin "Project Details-" ja "Write Plan" -kohdissa, jonka jälkeen voit jakaa tai ladata suunnitelman. Jos haluat muokata suunnitelmaa tee se DPM Tuulissa, jolloin siellä säilyy suunnitelman tuorein versio. 

Seuraavien SeAMKin DMPTuuli verkkotyöpaja-videoiden (1-7) avulla voit tehdä aineistonhallintasuunnitelman ohjatusti.

1: Johdanto
2: Suunnitelman luominen ja aineiston yleiskuvaus
3: Eettiset periaatteet, tietosuoja, omistajuus ja käyttöoikeudet
4: Dokumentointi ja metatiedot
5: Aineiston tallentaminen ja varmuuskopiointi hankkeen aikana
6: Aineiston tallentaminen, avaaminen ja arkistointi hankkeen päätyttyä
7: Aineistonhallinnan vastuut ja resurssit