Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta Humakissa

Humakin Avoimen TKI-toiminnan periaatteet

Laadi hankkeelle aineistonhallintasuunnitelma

Humakin TKI-toiminnassa aineistonhallintasuunnitelma laaditaan tutkimukselliselle aineistolle, jota kerätään selvitys- tai tutkimuskäyttömielessä. 

Aineistonhallintasuunnitelmaa voidaan hyödyntää rahoituksen hakemisessa ja tki-hankkeen eri vaiheissa. Aineistonhallintakäytäntöjen tulisi perustua ns. FAIR-periaatteisiin, joiden mukaisesti aineiston tulee olla löydettävissä (Findable), saavutettavissa (Accessible), yhteentoimivaa (Interoperable) ja uudelleen käytettävissä (Re-usable). 

 • Aineistonhallintasuunnitelma suositellaan tehtäväksi DMPTuuli-työkalulla (lisäohjeita alla). Työkalu ohjaa aineistonhallintasuunnitelman tekemisessä.
 • Aineistonhallintasuunnitelma voidaan tehdä yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 
 • Jos rahoittaja vaatii, suunnitelma tehdään jo hakuvaiheessa (mm. Suomen akatemia, Business Finland, Horizon 2020).
 • Jos suunnitelmaa ei vaadita hakuvaiheessa, se tehdään sitten,  kun hanke on saanut rahoituspäätöksen.
 • Aineistonhallintasuunnitelmaa voi täydentää tai muokata hankkeen aikana.
 • Aineistonhallintasuunnitelma tallennetaan  Reportroniciin hankkeen kansioon. 

Aineistohallinnan suunnitelman tekeminen DMPTuulilla

DMPTuuli -työkalun avulla voi luoda aineistonhallintasuunnitelman ohjatusti. DMP Tuulin mallilomakkeiden sisältämät kysymykset ohjaavat kiinnittämään huomiota aineistojen hallintaan hankkeen elinkaaren eri vaiheissa.

Kysymykset jakaantuvat seuraaviin teemoihin:

 • Aineiston yleiskuvaus
 • Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen  
 • Dokumentointi ja metatiedotDMPTuuli
 • Tallentaminen ja varmuuskopiointi tutkimushankkeen aikana
 • Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä

Työkalu sisältää myös vinkkejä hyvistä aineistonhallintakäytännöistä.

DMPTuulin käyttöliittymä ja ohjeet ovat englanniksi. Suomenkieliset ohjeet saatavissa erillisenä: katso liite alla tai täältä

Oman aineistonhallintasuunnitelman tekeminen DMP Tuulissa:

 • Luo DMPTuuli-palveluun oma tili. Jos haluat jatkossa kirjautua palveluun HAKA-tunnuksilla (Humakin tunnukset), käy liittämässä ne käyttäjätietoihisi edit profile -toiminnolla. Humak ei ole erillisenä organisaationa mukana palvelussa, joten organisaatiolistalta valitaan "Ammattikorkeakoulut". 
 • Humakilla ei ole omia aineistonhallintasuunnitelmapohjia DMP Tuulissa, mutta palvelun yhteisissä pohjissa valmiina pohjia eri rahoittajille (esim. TEKES & Horizon 2020). 
 • DMPTuulin julkisilla sivuilla näkee ilman kirjautumista osan mallipohjista ja esimerkkisuunnitelmia (AMK-esimerkkinä HAMKin TESSU: tehdään yhdessä ohjausta)
 • Valitse "Create a new plan". Sen jälkeen Kirjoita projektin nimi, Valitse organisaatioksi ammattikorkeakoulut ja valitse rahoittaja. Jos rahoittaja ei ole listattuna, valitse kohta "No funder associated with this plan or my funder is not listed" ja saat mallipohjaksi oletuspohjan.
 • Vastaa pohjan kysymyksiin "Project Details-" ja "Write Plan" -kohdissa, jonka jälkeen voit jakaa tai ladata suunnitelman. Jos haluat muokata suunnitelmaa tee se DPM Tuulissa, jolloin siellä säilyy suunnitelman tuorein versio. 
 • Katso tarvittaessa: Ohje arkaluonteisia henkilötietoja sisältävän datan hallinnan suunnitteluun