Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Humakissa

Humakin Avoimen TKI-toiminnan periaatteet

Aineistojen kuvailutietojen tallentaminen

Hankkeissa kerättyjen aineistojen kuvailutieto eli metatieto

 • on tietoa, joka kuvaa mm. kerätyn aineiston aihetta, laatua ja määrää sekä omistus- ja käyttöoikeutta
 • tallennetaan, jotta tiedetään, millaisia aineistoja Humakin hankkeissa on kerätty ja missä ne ovat.
 • on osa tiedon luotettavuutta ja laadunhallintaa
 • on verrattavissa tutkimuksen tiivistelmään, jota ilman käyttäjän on vaikea saada kokonaiskuvaa tutkimuksen sisällöstä ja arvioida tiedon merkitystä.
 • auttaa myös aineistoon viittaamisessa.

Kuvailutietojen tallennusvaatimus koskee mm. seuraavia aineistoja:

 • kysely- ja haastatteluaineistot
 • erilaisten työpajojen aineistot
 • tekstiaineistot
 • erilaiset mittaus-, testi- ja mallinnusaineistot
 • kuva- ja äänitallenteet (demot, videot, animaatiot)
 • palauteaineistot
   

Projektipäällikkö huolehtii siitä, että hankkeessa kerätyn aineiston kuvailutieto tulee tallennetuksi asianmukaisella tavalla. Aineistojen tiedot tallennetaan ensisijaisesti Reportroniciin. Humakin sisäinen tallennusprosessi luodaan vuoden 2023 aikana.
 

 • Avoimuuden näkökulmasta on tärkeää, että aineistojen kuvailutiedot ovat julkisesti saatavissa, vaikka itse aineisto ei olisikaan vapaasti ladattavissa. Kuvailutiedoilla tulisi olla myös pysyvä tunniste, mitä Reportroniciin tallennetuilla kuvailutiedoilla ei toistaiseksi ole.

Kuvailutietojen tallentaminen Repoon

 • Aineistot-tietokantaan siirrytään Repon etusivun vasemmassa reunassa olevasta painikkeesta. Tallennus aloitetaan toiminolla "Lisää rivi", joka löytyy aineistolistauksen lopusta.

 

Aineistojen kuvailussa noudatetaan seuraavaa formaattia ja ohjeistusta:

 

Aineiston nimi Anna aineistolle mahdollisimman kuvaava nimi
Aineiston kuvaus Kuvaa aineiston sisältö mahdollisimman informatiivisesti. Kuvauksessa on hyvä kertoa, mitä aineistoa on kerätty, miten sitä on kerätty ja kuinka paljon sitä on. Tavoitteena on, että kuvauksen perusteella lukija saa hyvän käsityksen siitä, millaisesta aineistosta on kyse.
Julkaisut Kirjaa ylös kaikki ne julkaisut, jotka perustuvat kerättyyn aineistoon. Tee lähdeviitteet Humakin ohjeiden mukaisesti
Aineiston keruutapa Valitse keruutapa valmiista vaihtoehdoista. Jos valitset kohdan muu, tarkenna vastaustasi.
Asiasanat Kuvaa aineistosi sisältö asiasanoilla (3 - 5 kpl).  

Valitse asiasanat Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta https://finto.fi/ysa/fi/
Voit  tarvittaessa käyttää myös muita sanoja, jos asiasanastosta ei löydy sopivaa.

Kieli Valitse aineiston kieli
Aineiston keruuaika alkupvm

Anna päivämäärä, jolloin aineistonkeruu on alkanut


Aineiston keruuaika loppupvm
 

Anna päivämäärä, jolloin aineistonkeruu on päättynyt


Aineiston sijainti
 

Valitse arkisto, johon aineistosi on talletettu. Jos valitsit Muu, mikä -vaihtoehdon, tarkenna vastaustasi. Kerro arkiston nimi tai käytä esimerkiksi ilmausta ”Tutkijan hallussa”

Omistaja Kuka aineiston omistaa? Omistaja on henkilö tai organisaatio, joka päättää aineiston käytöstä. Jos aineisto on kerätty julkisesti rahoitetussa hankkeessa, omistaja on usein organisaatio. Yhteishankkeissa omistajuuteen otetaan yleensä kantaa yhteistyösopimuksessa.
Lisenssi

Suositelluin lisenssi avoimille tietoaineistoille on Creative Commons Nimeä 4.0 (CC BY 4.0) –lisenssi. Se tarkoittaa sitä, että dataa voi vapaasti käyttää korvauksetta ja jatkojalostaa. Edellytyksenä on, että datan lähde mainitaan. Halutessasi voit valita myös muun lisenssiin. Ohjeita lisenssin valintaan löytyy Creative Commons -sivustolta: https://creativecommons.fi/

Lisätietoja käyttöluvasta Valitse onko aineisto käytettävissä vapaasti vai lupaa pyytämällä.
Viittausohje

Viittausohje määrittelee, miten aineiston jatkokäyttäjän tulee viitata aineistoosi. Viittaus tehdään seuraavan perusmallin mukaan: Tekijä, A. (organisaatio). (Ajoitus). Aineiston nimi [Aineistotyyppi]. Saatavuustiedot.

Esimerkki: Viitasaari, J. (Arene ry) & Päällysaho, S. (Seinäjoen ammattikorkeakoulu) (2016) Ammattikorkeakoulujen TKI-ympäristöt ja -infrastruktuurit [sähköinen tietoaineisto]. Seinäjoen ammattikorkeakoulu [jakaja].

Tieteenalat Valitse aineistosi tieteenala (Tilastokeskus Tieteenala 2010-luokitus)
Julkaise Internetissä

Valitsemalla tämän kohdan, aineistosi kuvailutiedot näkyvät SeAMKin verkkosivuilla Projektitietokannassa hankkeen tietojen yhteydessä.

Pysyvä tunniste Jos aineistollasi on pysyvä tunniste, merkitse se tähän.  Aineistosi saa pysyvän tunnisteen, jos tallennat sen johonkin kansalliseen tai kansainväliseen data-arkistoon, esim. Tietoarkisto, IDA, Zenodo.
Aineiston henkilöt Valitse pudotusvalikosta henkilöt jotka ovat suoraan osallistuneet aineiston keräämiseen, analysointiin, julkaisemiseen tms. Klikkaa valinnan jälkeen ”Lisää” -painiketta.
Aineiston projektit

: Valitse pudotusvalikosta aineistoon liittyvät projektit. Klikkaa valinnan jälkeen ”Lisää” -painiketta