Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Humakissa

Humakin Avoimen TKI-toiminnan periaatteet

Hankkeen tulosten avaaminen

Tutkimusaineistojen ja datan avaaminen

 

Humakissa datan ja tutkimusaineiston hallintaa edistetään kansallisissa linjauksissa ja suosituksissa esitettyjen tavoitteiden ja toimintamallien mukaisesti:

 

 

  • Hankkeen aineistojen avoimella saatavuudella edistetään niiden jatkokäyttöä. Avoimet aineistot tuovat myös näkyvyyttä ja meriittiä tekijälleen.

 

  • Tutkimuksen julkaisijat ja rahoittajat edellyttävät yhä useammin, että tutkimuksen tausta-aineistot tuodaan mahdollisimman avoimesti saataville viimeistään tutkimuksen päätyttyä.
     
  • Aineistoilla voi perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salaiseen. Vähintään aineiston metadatan eli kuvailutiedon tulisi olla avointa.

 

  • Tutkimusdatan avaamisen suhteen on hyvä pitää ohjenuorana Horizon 2020:n Open Research Data  -pilotin periaate ”As open as possible, as closed as necessary”.

 

Julkaisujen avoimuus

Humakissa julkaisutoiminnan avoimuutta edistetään kansallisissa linjauksissa ja suosituksissa esitettyjen tavoitteiden ja toimintamallien mukaisesti.

 

Avoimet oppimateriaalit

Humakissa avoimien oppimateriaalien julkaisemista edistetään kansallisissa linjauksissa ja suosituksissa esitettyjen tavoitteiden ja toimintamallien mukaisesti.