Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Humakissa

Humakin Avoimen TKI-toiminnan periaatteet

Sopimuksissa huomioitavaa

Hankkeessa kerättyjen aineistojen ja syntyvien tulosten avoin hyödyntäminen edellyttää, että jo hankkeen alussa on luotu sille perusta.

Edellytyksiä luodaan mm. seuraavasti

  • informoidaan tutkittavia kerätyn aineiston käytöstä ja hankitaan lupa aineistojen säilyttämiselle / avaamiselle
  • otetaan huomioon tietosuojalainsäädäntö, salassapidettävä ja arkaluontoinen tieto
  • sovitaan aineiston omistajuudesta, säilytysvastuusta ja käyttöoikeuksista
  • sovitaan että hyödynnetään tulosten julkaisemisessa avoimia julkaisukanavia
  • sovitaan kuka päättää aineistojen ja tulosten julkaisemispaikasta ja ajankohdasta
  • sovitaan aineistojen säilyttämisen ja avaamisen resurssoinnista
  • noudatetaan rahoittajan antamia ohjeita ja vaatimuksia

Edellä mainituttuihin asioihin tulee kiinnittää huomiota jo hankkeen aiesopimuksessa ja myöhemmin tehtävässä yhteistyösopimuksessa. Nämä asiat ovat myös keskeinen osa aineistonhallintasuunnitelmaa.

Sopimuksissa voidaan esimerkiksi sopia seuraavasti: "Sopijapuolet pyrkivät julkaisemaan hankkeessa aikaansaatavan tutkimusdatan avoimen julkaisemisen periaatteiden mukaisesti sekä avaamaan hankkeessa aikaansaadun tutkimusdatan kaikkien saataville. Avoimuus ei koske sopijapuolten luottamuksellisia tai muutoin salassapidettäviä tietoja eikä tausta-aineistoa.”