Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta Humakissa

Humakin Avoimen TKI-toiminnan periaatteet

Hankeen toteutus avoimuutta edistävästi

Kun hankkeessa on useita toimijoita ja kumppaneita, on tärkeää, että hankkeen työtavoista sekä aineistojen tallentamisen ja säilyttämisen käytänteistä sovitaan kaikkien hankkeen toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutusvaiheessa:

 • kerätään aineistoa tarvittavat luvat ja tutkittavien informonti huomioon ottaen
   
 • analysoidaan aineistoa
   
 • tallennetaan aineistoa hyvien tallennuskäytäntöjen mukaisesti myös tietosuoja ja tietoturva huomioon ottaen
   
 • viestitään mahdollisuuksien mukaan hankkeen etenemisestä
   
 • voidaan haluttaessa avata dataa tai osia siitä