Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Humakissa

Humakin Avoimen TKI-toiminnan periaatteet

Hankeen toteutus avoimuutta edistävästi

Kun hankkeessa on useita toimijoita ja kumppaneita, on tärkeää, että hankkeen työtavoista sekä aineistojen tallentamisen ja säilyttämisen käytänteistä sovitaan kaikkien hankkeen toimijoiden kanssa.

Hankkeen toteutusvaiheessa:

  • kerätään aineistoa tarvittavat luvat ja tutkittavien informonti huomioon ottaen
  • analysoidaan aineistoa
  • huolehditaan siitä, että aineiston käsittelyssä, esimerkiksi konvertoitaessa aineistoa eri tiedostomuotoon, ei tapahdu sellaisia virheitä, jotka heikentävät aineiston laatua ja tarkkuutta
  • tallennetaan aineistoa hyvien tallennuskäytäntöjen mukaisesti myös tietosuoja ja tietoturva huomioon ottaen
  • viestitään mahdollisuuksien mukaan hankkeen etenemisestä
  • voidaan haluttaessa avata dataa tai osia siitä