Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Humakissa

Humakin Avoimen TKI-toiminnan periaatteet

Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka

Humak on sitoutunut noudattamaan seuraavia kansallisia ohjeita

Eettinen ennakkoarviointi

Jos tutkimus edellyttää eettistä ennakkoarviointia, eettisen toimikunnan lausunto pyydetään ennen tutkimusluvan hakemista ja lupa-anomukseen liitetään eettisen toimikunnan puoltava lausunto.

  • Eettinen hyväksyttävyys on arvioitava aina ennakkoon seuraavan kaltaisissa tutkimusasetelmissa:

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset

Suositukset on laatinut työryhmä, johon kuuluivat Jyrki Kettunen (Arcada, TENKin jäsen), Anne Kärki (SAMK), Susanna Näreaho (Metropolia) ja Seliina Päällysaho (SeAMK).

Vastuullinen tiede ja avoimuus

Vastuullinen tiede: tutkimusetiikka ja tiedeviestintä Suomessa
Opas tutkimusetiikan ja tiedeviestinnän hyviin käytänteisiin suomalaisessa tiedeyhteisössä.