Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Humakissa

Humakin Avoimen TKI-toiminnan periaatteet

Avoimen TKI-hankkeen valmistelu

Avoimen TKI-hankkeen onnistumiselle luodaan perusta jo silloin, kun hanketta valmistellaan.

 • Aineistonhallintasuunnitelma on väline, joka auttaa ottamaan huomioon monipuolisesti hankkeen hyvään hallintaan ja aineistojen käsittelyyn liittyvät asiat kuin myös ne tekijät, jotka vaikuttavat hankkeen tulosten ja tuotosten avoimuuteen.
   
 • Alusta alkaen tulee kiinnittää huomiota siihen, mihin sopimukset, lait ja ohjeistukset velvoittavat ja miten TKI-hanke voidaan toteuttaa niin, että avoimuus toteutuu mahdollisimman hyvin.
   
 • Monet rahoittajat edellyttävät aineistonhallintasuunnitelman laatimista osana rahoitushakemusta.
   
 • Humak edellyttää aineistonhallintasuunnitelman tekemistä viimeistään siinä vaiheessa kun hanke saa rahoituksen. 
 • Lisäksi on hyvä suunnitella julkaisukanavia kaikille tutkimuksessa syntyville tuloksille, kuten menetelmille, artikkeleille jne. on syytä jo alusta pitäen selvittää mihin eri sopimukset, lait ja ohjeistukset velvoittavat tutkijaa ja miten tutkimus on mahdollista tehdä siten, että mahdollisimman paljon voidaan julkaista mahdollisimman avoimesti. Myös julkaisuajankohtia kannattaa miettiä avoimin mielin: kaikkea ei ehkä tarvitse julkaista vasta tutkimusprojektin päätteeksi. Varhainen avaaminen ja julkaiseminen voi tuoda yllättäviäkin hyötyjä omalle tutkimukselle - See more at: http://avointiede.fi/mita-tutkimusaineisto-on#sthash.YeEwfYea.dpuf

Hyvä suunnittelu ja aineistojen systemaattinen hallinta sujuvoittaa hankkeen etenemistä

Hankkeen sopimusten, aineistojen ja tulosten hyvä hallinta

 • sujuvoittaa hanketyöskentelyä
 • helpottaa hankkeessa syntyvien aineistojen organisointia, säilyttämistä ja löytymistä
 • mahdollistaa hankkeen tulosten avoimen julkaisemisen
 • luo edellytykset hankkeessa kerättyjen aineistojen avaamiselle ja jatkokäytölle

Hyvän aineistonhallinnan seurauksena

 • Tutkija löytää omat aineistonsa
 • Organisaatioissa tiedetään, millaisia aineistoja hankkeissa on kerätty ja miten ne saa käyttöön
 • TKI:n vaikuttavuus ja näkyvyys parantuvat
 • Toistettavuus mahdollistuu, jolloin luotettavuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät
 • Päällekkäinen työ vähenee ja tutkimus nopeutuu                                                                
 • Pitkittäistutkimus mahdollistuu
 • Rahoittajan on helpompi seurata resurssien käyttöä ja kohdentaa niitä