Skip to Main Content

Avoin TKI-toiminta Humakissa

Humakin Avoimen TKI-toiminnan periaatteet

Rahoittajien avoimuutta koskevia vaatimuksia

Useat tutkimusrahoittajat ovat sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen. Täten rahoituksen ehtoihin voi sisältyä vaatimuksia, joka liittyvät

 • aineistonhallintasuunnitelman tekemiseen
 • data-aineistojen avaamiseen myös muiden käyttöön
 • julkaisujen avoimeen saatavuuteen

Kaikki rahoittajat eivät vaadi aineistonhallintasuunnitelmaa eikä kaikilla rahoittajilla ole vielä avoimuutta koskevia vaatimuksia. Esimerkiksi Euroopan Unionin rakennerahastojen ehdoissa näitä vaatimuksia ei toistaiseksi esitetä.

 • Humakissa aineistohallinnan suunnitelma tehdään kaikille hankkeille viimeistään siinä vaiheessa kun hanke on saanut rahoituksen.


Seuraavassa taulukossa on tietoja eri rahoittajien aineistonhallintaan liittyvistä vaatimuksista.

Rahoittajien ohjeita

Business Finland edellyttää avointa tieteellistä julkaisemista.

 • Julkaisemisesta aiheutuvat kustannukset ovat hyväksyttäviä kustannuksia, kun ne syntyvät projektin aikana. Kustannukset on hyvä sisällyttää kustannusarvioon jo projektin suunnitteluvaiheessa.
 • Business Finland ei suosittele julkaisemista hybridimallia käyttävissä julkaisuissa, jossa samalle julkaisijalle maksetaan sekä lehden tilausmaksu että yksittäisen artikkelin avoimuudesta.
 • Rahoituksen saajan tulee huolehtia projektiin liittyvien tausta-aineistojen, projektissa syntyvien tutkimusaineistojen ja tiedon sekä tulosten hallinnoinnista tarkoituksenmukaisella tavalla, jotta projektista aikaansaatavaa tietoa ja tuloksia voidaan mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää jatkossa. Projektisuunnitelmassa tulee olla aineistonhallintasuunnitelma.

Suomen Akatemia edellyttää rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen.
 

 • Kultaisella mallilla julkaisemiseen voi käyttää Akatemian myöntämää rahoitusta tutkimuskuluina. Myös niin sanotun hybridimallisen julkaisun kuluja voi kattaa Akatemian tutkimusrahoituksella.
   
 • Suomen Akatemia edellyttää lisäksi, että sen rahoittamien hankkeiden vastuulliset tutkijat vastaavat siitä, että Akatemian rahoittamien hankkeiden tutkimusaineistot tallennetaan ja avataan oman tieteenalan kannalta tärkeässä kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa.
   
 • Aineistoilla voi kuitenkin perustelluista syistä olla erilaisia avoimuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta salaiseen. Jos tutkimusaineistoa ei voi avata jatkokäytettäväksi, sen metadata (kuvailutiedot) on kuitenkin tallennettava kansalliseen tai kansainväliseen hakupalveluun.
   
 • Akatemialle tehtävään hakemukseen tulee sisältyä tutkimushankkeen (tai tutkimusinfrastruktuurihankkeen) aineistonhallintasuunnitelma.
   
 • Suomen Akatemian rahoitusehdot 2022-2023

 • Euroopan tutkimusneuvosto (European Research Council) ja Horizon 2020 -ohjelman pilottiprojekti vaativat rahoittamaltaan tutkimukselta tieteellisten, vertaisarvioitujen artikkelien avointa julkaisemista. Myös muiden tieteellisten julkaisutyyppien avoimuutta suositellaan. Horizon 2020 -ohjelma vaatii lisäksi, että tutkimusaineistot avataan, Euroopan tutkimusneuvosto puolestaan suosittelee avaamista.
   
 • Open science policy: Mandatory open access to publications and open science principles are applied throughout the programme Factsheet: Open science in Horizon Europe (ladattavissa myös suomeksi).

  Horizon Europe: Programme Guide.

 • Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) ohjeet: Open Access Guidelines for research results funded by the ERC
   

Tietokanta, josta voi hakea rahoittajien vaatimuksia datan ja julkaisujen avaamiselle.

Sherpa / Juliet Research funders' open access policies
 

Avoimuus yritysyhteistyöhankkeissa

 • Avoimet toimintamallit ovat mahdollisia myös sellaisissa TKI-hankkeissa, jotka toteuteutetaan yhteistyössä yritysten kanssa.
   
 • Yritysyhteistyöhankkeen suunnittelua ja toteutusta helpottamaan on laadittu suositus ja tarkistuslista, joka on syntynyt suomalaisen tiedeyhteisön ja elinkeinoelämän yhteistyönä.
   
 • Suosituksessa kerrotaan, miten yritysyhteistyössä syntyviä tutkimustuloksia ja -aineistoja voidaan hyödyntää ja/tai levittää turvallisesti, tehokkaasti sekä mahdollisimman avoimesti.
   
 • Suositus sisältää myös kaupallistamiseen liittyvät näkökohdat.