Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Avoin TKI-toiminta Humakissa

Humakin Avoimen TKI-toiminnan periaatteet

Avoin julkaiseminen

Avoimen TKI-toiminnan tavoitteiden mukaisesti julkaisemiseen käytetään mahdollisimman paljon avoimia julkaisukanavia, jotta erilaiset julkaisut saavuttavat kohderyhmänsä mahdollisimman kattavasti.

 • Avoin julkaiseminen lisää  tutkimuksen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta sekä  tasa-arvoista tiedonsaantia sekä edistää tutkijan verkostoitumista ja todennäköisyyttä tulla viitatuksi.
 • Kun julkaisu on avoin, se on kokonaisuudessaan verkossa luettavissa, kopioitavissa, tulostettavissa ja linkitettävissä.
 • Suositeltavaa on, että avoimella julkaisulla on myös pysyvä tunniste. Esimerkiksi Theseukseen tallennetut julkaisut kuten Humakin julkaisusarjan julkaisut ja rinnakkaistallennetut artikkelit saavat pysyvän tunnisteen.
   

Avoimen julkaisemisen tapoja ovat

 • Kultainen OA (Gold OA): Julkaiseminen avoimessa julkaisukanavassa
  - monet tiedelehdet perivät avoimesta julkaisemisesta maksun
  - Humakin julkaisusarja noudattaa tätä linjausta
   
 • Vihreä OA (Green OA): Rinnakkaistallentaminen avoimeen julkaisuarkistoon (amkeissa ensijaisesti Theseukseen)
  - rinnakkaistallentamiseen tarvitaan kustantajan lupa
  - kirjoittaja tarkistaa kustantajien luvat ja rinnakkaistallentaminen tehdään kirjastossa
  - tiedelehdet myöntävät rinnakkaistallennusluvan yleensä artikkelin vertaisarvioidulle käsikirjoitusversiolle, mutta ei lehden taittoasun mukaiselle versiolle
  - kustantaja voi asettaa rinnakkaistallentamiselle embargon eli karanteeniajan (esim. 12 kk), jonka aikana artikkelia ei saa julkaista vapaasti verkossa
   
 • Hybridi OA - Julkaiseminen tilausmaksullisessa  lehdessä niin, että kirjoittaja maksaa kustantajan määrittelemän kirjoittajamaksun saadakseen artikkelin avoimeksi
  - kirjoittajamaksu eli APC-maksu (Article processing Charge) voi olla tuhansia euroja
  - hybridimalli on käytössä vain isoilla kansainvälisillä tieteellisillä kustantajilla, kuten esimerkiksi Elsevier, Wiley, Springer, Taylor & Francis ja SAGE. 
  - hybridijulkaisuissa on kyse tuplarahastuksesta, sillä tällöin kustantaja rahastaa sekä tilausmaksuilla että kirjoittajamaksuilla.

Humakin sisäiset julkaisutoiminnan ohjeet eli ohjeita kirjoittajille sekä tietoa julkaisuprosessista, julkaisukanavista ja julkaisutiedonkeruusta on Humak wikissä (vaatii kirjautumisen).

Avoin julkaiseminen Humakissa ja avoimen julkaisemisen kansalliset tavoitteet

 • Humak on sitoutunut avoimeen julkaisemiseen Arenen vuonna 2009 antaman lausuman mukaisesti. Lausumassa suositellaan ammattikorkeakouluille avointa julkaisupolitiikkaa ja avoimuuden edistämistä myös rinnakkaistallentamalla. 
   
 • Vuonna 2017 Humakin julkaisusta 64 % julkaistiin Open Access -julkaisukanavissa ja lisäksi 3 % julkaisuista rinnakkaistallennettiin tai oli muuten saatavilla OA-kanavissa.
   
 • Humakin vuoden 2018 julkaisuista puolestaan 71 % julkaistiin OA-kanavissa ja lisäksi 8 % julkaisuista rinnakkaistallennettiin tai julkaistiin muissa OA-kanavissa. 
   
 • OKM kannustaa avoimeen julkaisemiseen rahoitusmallin kautta. Rahoitusmallissa 2021 - 2024 julkaisutyyppien A - E avoimet julkaisut saavat painokertoimen 1,2.
   
 • Luonnosvaiheessa olevassa avoimen julkaisemisen kansallisessa strategiassa esitetään, että viimeistään vuonna 2022 kaikki uudet tieteelliset julkaisut ovat välittömästi avoimia.