Skip to main content

Humakin lähdeviiteopas: Vinkkejä tekstin muotoiluun

Humakin lähdeviiteopas

Kielenhiontaa

Hyödyllistä tietoa kielenhuoltoa varten:

Kotimaisten tielten keskuksen sivuilta löytyy myös paljon muuta tietoa. 

Omaa osaamistasi voit treenata esimerkiksi täällä: 

 

Yleisiä asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota tekstissä:

Kun välimatkaa ilmaistaan numeroilla, numeroita erottaa ajatusviiva, joka on kiinni molemmista päistään numeroissa. 

 • (Heikkinen 2019, 23–25)
 • 2–4 kilometriä
 • 18–25-vuotiaat

Tarkista täältä myös muita ajatus- ja yhdysviivan käyttöön liittyviä asioita.

Älä käytä kaksoispassiivia:

 • oltu tehty
  • -> ollut tehty

Instituutiosta ei käytetä persoonapronomia. Jos kuvataan insitituution toimintaa, käytetään se-pronominia tai mikäli toiminta on yksilöitävissä johonkin henkilöön, käytetään hänen nimeään tai titteliään. Usein on luontevaa olla käyttämättä pronominia ollenkaan. 

Huomaa käyttää myös lähteitä, jos tieto on peräisin jostain muualta kuin omasta välittömästä kokemuksestasi tai muusta tiedostasi. Alla olevissa esimerkeissä niitä ovat esimerkiksi organisaation asiakirjat (vuosikertomukset, nettisivut, jne) tai suullinen tiedonanto toiminnanjohtajalta. Ensimmäinen virke on kirjoittajan (markkiointivastaava) omaa käytännön tietoa, jälkimmäinen perustuu lähteisiin:

 • Taapahtumaorganisaatio markkinoi tapahtumaa pelkästään sähköisillä alustoilla. He ovat tehneet näin koko tapahtuman historian ajan (Tapahtumaorganisaatio 2016; 2017; 2018). 
  • -> Tapahtumaorganisaatio markkinoi tapahtumaa pelkästään sähköisillä alustoilla. Näin on tehty koko tapahtuman historian ajan (Tapahtumaorganisaatio 2016; 2017; 2018). 
  • -> Tapahtumaorganisaatio markkinoi tapahtumaa pelkästään sähköisillä alustoilla. Toiminnanjohtaja Muttilaisen (2019) mukaan näin on tehty koko tapahtuman historian ajan.
 • Marttaliitto on uudistanut imagoaan paremmin nykyajan haasteita ja toimintaympäristöjä vastaavaksi. Tämä näkyy esimerkiksi heidän verkkosivustollaan (Marttaliitto 2019), jonka etusivulla ensimmäinen teema on kestävä kehitys.
  • -> Marttaliitto on uudistanut imagoaan paremmin nykyajan haasteita ja toimintaympäristöjä vastaavaksi. Tämä näkyy esimerkiksi sen verkkosivustolla (Marttaliitto 2019), jonka etusivulla ensimmäinen teema on kestävä kehitys.

 

Muista omistusliitteet:

 • Toimeksiantaja pyysi minua suunnittelemaan harjoittelun sisällön oman mielenkiinnon mukaan.
  • -> Toimeksiantaja pyysi minua suunnittelemaan harjoitteluni sisällön oman mielenkiintoni mukaan. 

 

Vältä metaforien käyttöä asiatekstissä:

 • Työn tekeminen sujui kuin leikki.
  • -> Työn tekeminen oli sujuvaa.

 

Vältä substantiivitautia ja kapulakieltä:

 • Asiakkaat olivat mukana toteuttamassa palvelun kehittämistä. 
  • -> Asiakkaat olivat mukana kehittämässä palvelua. 
  • -> Palvelua kehitettiin yhdessä asiakkaiden kanssa.

 .

 Käytä oikeita verbimuotoja lukumäärien yhteydessä:

 • Kaksi kolmesta haastatellusta olivat sitä mieltä, että palvelun tason on laskenut.
  • -> Kaksi kolmesta haastatellusta oli sitä mieltä, että palvelun tason on laskenut.

 

Vältä niin-sanan tarpeetonta käyttöä: 

 • Kun aloitin harjoittelun, niin sain kuulla, että minulle oli luvassa kiinnostavia työtehtäviä.
  • -> Kun aloitin harjoittelun, sain kuulla, että minulle oli luvassa kiinnostavia työtehtäviä.

 

Muista se-pronominin käyttö täsmentävänä tekijänä sivulauseissa: 

 • Yrityksen kannattavuusden näkökulmasta olennaista on, saadaanko tuote markkinoille vielä tämän vuoden puolella. 
  • -> Yrityksen kannattavuuden näkökulmasta olennaista on se, saadaanko tuote markkinoille vielä tämän vuoden puolella.