Skip to Main Content

Wihin käyttöohje opiskelijoille

Wihin käyttöohje opiskelijoille

Wihi on opinnäytetyön tekemisen kommunikointi- ja arkistointityökalu. Sen kautta kulkevat opinnäytetyöhön liittyvät viestit opiskelijan, opinnäytetyön ohjaajan ja tilaajan välillä. Opinnäytetyön aihe-ehdotus, opinnäytetyösuunnitelma, opinnäytetyön yhteistyösopimus sekä opinnäytetyön eri palautusvaiheet prosessoidaan Wihissä, ja siellä opinnäytetyö myös arvioidaan aikanaan.

Wihin tukena toimivat Humakin Hoodle-sivut ”Opinnäytetyö (AMK)” ja ”Opinnäytetyö (YAMK)". Niiden välilehdillä on tietoa eri koulutusten ja koulutusmuotojen opiskelijoille siitä, miten opinnäytetyöprosessi juuri heidän opiskeluryhmänsä osalta toteutetaan. Tutustu sekä opinnäytetyöoppaaseen että verkkoalustalla annettuihin ohjeisiin huolellisesti ennen kuin aloitat opinnäytetyöprosessin Wihissä.

Opinnäytetyön opintopisteet kirjautuvat Hopsiin suoraan Wihin kautta. Mitään erillistä ilmoittautumista opinnäytetyön tekemisen aloittamiseksi ei siis tarvita. Opinnäytetyöprosessi on Wihissä pilkottu kolmeen osaan (1/3, 2/3 ja 3/3). Ensimmäinen osa kattaa opinnäytetyön suunnittelun aina sopimuksen kirjaamiseen saakka. Toinen osa päättyy siihen, kun opinnäytetyö on jo pitkälle työstetty. Kolmas osa tulee päätökseensä, kun työ on valmis ja arvioitu. 

Jokaiseen kolmeen osaan liittyy erilaisia pienempiä vaiheita. Opinnäytetyön tekemisen eri vaiheet tallentuvat Wihi-näkymässä siihen osaan (1/3, 2/3 tai 3/3), johon ne kuuluvat. Kun yksi osa on suoritettu, aukeaa seuraavan osan näkymä. Huomaa, että kun ohjaaja kommentoi esimerkiksi opinnäytetyösuunnitelmaasi ja merkitsee sen jälkeen sen vaiheen suoritetuksi, viesti jää kyseiseen osaan, eikä näy suoraan uudessa, seuraavan osan näkymässä, joka sinulle on suorituksen jälkeen auennut Wihiin. Tutki siis eri osien viestikentät tarkoin, etteivät viestit jää huomaamatta.