Skip to Main Content

Opinnäytetyön saavutettavuusvaatimukset

Saatesanat

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) edellyttää, että kaikkien julkista rahoitusta saavien organisaatioiden verkkopalveluiden täytyy olla saavutettavia. Tällä lailla pannaan toimeen EU:n saavutettavuusdirektiivi (2016/2102). Myös Humakin julkisiin verkkopalveluihin 23.9.2020 alkaen tallennettujen julkaisujen tulee noudattaa tätä lakia. Tämä koskee myös Humakin opinnäytetöitä, jotka julkaistaan Theseus-verkkokirjastossa - eli lähes kaikkia opinnäytetöitä.

Lain tarkoituksena on varmistaa, että kaikki kansalaiset voivat hyödyntää digitaalisia palveluja. Näkövammaisten ruudunlukuohjelmien on voitava tulkita digitaalista tekstiä vaikeuksitta, minkä vuoksi kuviin tulee sisällyttää vaihtoehtoiset tekstit eli alt-tekstit. Saavutettavuuteen liittyy myös muita tärkeitä asioita. Tällaisia ovat esimerkiksi tekstin kontrastisuus, värien käyttö sekä tekstin selkeä rakenne ja kieliasu.

Saavutettavuuden varmistamiseksi jokaisen opinnäytetyön tekijän on huolehdittava oman työnsä osalta muutamista periaatteista ja toimenpiteistä: 

  • tekstin muotoilu
  • taulukoiden, kuvioiden ja värien muotoilu
  • hyvän vaihtoehtoisen tekstin laatiminen
  • vaihtoehtoisen tekstin lisääminen kuvaan
  • audiovisuaalisen materiaalin tekstittäminen
  • dokumentin viimeistely ennen julkaisua