Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhankinnan opas: Tervetuloa

Tervetuloa perehtymään tiedonhankintaan

Tämä on Humanistisen ammattikorkeakoulun tiedonhankinnan opas. Tästä oppaasta saat tietoa tiedonhankinnasta, tiedon luotettavuudesta ja sen arvioinnista, lähdekritiikistä sekä tekijänoikeuksista. Tämä opas on myös Humakin Suomen kieli ja viestintä -kurssin tiedonhankinta ja informaatiolukutaito -osion oppimateriaali. 

Miksi tiedonhankintaa opiskellaan?

Informaatiolukutaito on nykyajan kansalaistaito. Hyvä informaatiolukutaito auttaa myös korkeakouluopinnoissa ja työelämässä vastaan tulevissa tiedontarpeissa. 

Informaatiolukutaitoinen kykene

  • Tunnistamaan, rajaamaan ja ilmaisemaan tiedontarpeensa
  • Hakemaan tarvitsemansa tiedon tehokkaasti
  • Arvioimaan tietoa ja tiedonlähteitä kriittisesti
  • Käyttämään tietoa tehokkaasti
  • Toimimaan eettisesti ja noudattamaan lakia hakiessaan ja käyttäessään tietoa

 

Tiedonhankinnan prosessi

Tiedonhankintaa kannattaa ajatella prosessina, jossa on eri vaiheita. Prosessi ei kuitenkaan usein etene suoraviivaisesti vaiheesta toiseen, vaan joitain vaiheita saattaa joutua tekemään useampaan kertaan tai palaamaan prosessissa taaksepäin. 

Tiedonhankinnan prosessi

Oppaan tekijät ja käyttöoikeudet

Tämän oppaan ovat laatineet Humanistisen ammattikorkeakoulun informaatikot Pirjo Kangas ja Hilla Mäkelä. 

Käyttöoikeudet

Luotu 7/2018, päivitetty 7/2018